Ζωή (1902-1922), Διάττων / Περιοδικά λόγου και τέχνης 3, Αθήνα 1993, σσ. 106. ISBN 9789607031266.


Μονογραφία του δυσεύρετου σήμερα λογοτεχνικού περιοδικού Ζωή, που εξέδιδε ο ποιητής Απόστολος Μελαχρινός αποσπασματικά, πρώτα στην Αθήνα κι έπειτα στην Πόλη. Η Ζωή αρχικά αιτεί την «αναγέννηση του ελληνικού πνεύματος», αργότερα όμως αφοσιώνεται στον «αγνό λυρισμό». Κρύβει πολλές εκπλήξεις για τον ερευνητή και είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της ανανεωτικής ορμής των νέων στις αρχές του 20ου αιώνα. Η κωνσταντινουπολίτικη έκδοση, διαφορετική σε κάθε περίοδο, εκτός από εκφραστικό όργανο του Μελαχρινού και του κύκλου του, δείχνει την αγωνία ορισμένων λογοτεχνών της Πόλης, αφενός να διατηρήσουν κάποια επαφή με τον ελλαδικό χώρο και αφετέρου να συμβαδίσουν με την ευρωπαϊκή πρωτοπορία.

Έγινε εξαντλητική φιλολογική έρευνα σε ιδιωτικά Αρχεία και Βιβλιοθήκες και αξιοποίηση του Αρχείου Μελαχρινού. Είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς «Περιοδικά λόγου και τέχνης» των εκδόσεων Διάττων, η οποία είχε δημιουργηθεί με τη συνεργασία των κκ. Χ.Λ. Καράογλου και Δημ. Δασκαλόπουλου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην τυπογραφική φροντίδα του Νίκου Βοζίκη.

Περιλαμβάνονται: 1. Η ταυτότητα του περιοδικού (εντοπίστηκε το σύνολο των τευχών). 2. Εισαγωγική μελέτη. 3. Αποδελτίωση περιεχομένων. 4. Ευρετήρια. 5. Επίμετρα: α. Αναδημοσίευση των προγραμματικών διακηρύξεων της Ζωής, β. Σχόλια για το περιοδικό. 6. Βιβλιογραφία. 7. Παράρτημα.

Στο Παράρτημα καταγράφονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία και τα περιεχόμενα του επίσης δυσεύρετου Οικογενειακού Ημερολογίου του έτους 1897. Πρόκειται για το πρώτο φανέρωμα του Μελαχρινού στην Κωνσταντινούπολη, μια πολύ νεανική εκδοτική απόπειρα που κι αυτή δίνει στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες για τον ελληνισμό της Πόλης. Στο τέλος του τόμου δημοσιεύεται φωτογραφικό υλικό.

Αναφορές (Επιλογή)

  1. Γ.Π. Σαββίδης, «Βιβλίο. Τό άλας της λογοτενίας. Περιοδικά λόγου καί τέχνης [...]», εφ. Τά Νέα, 18 Μαΐου 1993.

  2. Π.Δ. Δασκαλόπουλος, «Αυτοτελή δημοσιεύματα (1954-1999) σχετικά με τα περιοδικά λόγου και τέχνης. Πρώτη καταγραφή», περ. Ιχνευτής, τχ. 26, καλοκαίρι 2000, σ. 35.

  3. Ερευνητική ομάδα: Εποπτεία Χ.Λ. Καράογλου, Περιοδικά λόγου & Τέχνης (1901-1940), τ. 1ος: Αθηναϊκά περιοδικά (1901-1925), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 110-111.


| εισαγωγή