1. Ζωή (1902-1922), Διάττων / Περιοδικά λόγου καί τέχνης 3, Αθήνα 1993, σσ. 106.

  2. Απόστολος Μελαχρινός, Τά Ποιήματα, επιμέλεια-εισαγωγή, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1994, σσ. 420.

  3. Η «καθαρή ποίηση» στην Ελλάδα. Από τον Σολωμό ώς τον Σεφέρη (1833-1933), «Αλεξάνδρεια», Αθήνα 2000, σσ. 400.

  4. Καίσαρ Εμμανουήλ, Ποιήματα, εισαγωγή-επιλογή ποιημάτων, Ανθολόγος Ερμής, Αθήνα 2001, σσ. 92.

  5. Meine Geschichte. Fatale Fehler, fatale Folgen..., Οσελότος, Αθήνα 2014, σσ.48

  6. The Years of the Ineffable, Οσελότος, Αθήνα 2015. σσ. 34..