Απόστολος Μελαχρινός, Τα Ποιήματα, επιμέλεια-εισαγωγή Αγορή Γκρέκου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1994, σσ. 420. ISBN 960-05-0472-5.


Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης σε τόμο του λυρικού έργου του Απόστολου Μελαχρινού. Έγινε εκτενέστατη έρευνα σε εφημερίδες και περιοδικά και αξιοποιήθηκε ανέκδοτο αρχειακό υλικό.

Περιλαμβάνονται: 1. Εισαγωγικό κείμενο που εξετάζει τη διαμόρφωση της “καθαρής” ποιητικής του Μελαχρινού, τα πρότυπα και τις εκλεκτικές του συγγένειες, τις αντιδράσεις της κριτικής στο έργο του. 2. Επιλογή βιβλιογραφίας. 3. Το σώμα των ποιημάτων που εξέδωσε ο ίδιος σε συλλογές μαζί με όσα ακόμη βρέθηκαν σε περιοδικά. 4. Σχόλια που σε κάθε περίπτωση δίνουν το ιστορικό των πρώτων εκδόσεων και των προηγούμενων δημοσιεύσεων. 5. Σημείωμα που εξηγεί την εκδοτική μέθοδο. 6. Χρονολόγιο που δίνει τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Μελαχρινού.

Μια άκρως ενδιαφέρουσα από φιλολογικής απόψεως εμπειρία, η υλοποίηση τούτης της έκδοσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του χαωτικού τρόπου εργασίας του Μελαχρινού, της αποσπασματικής φύσης και της μεγάλης και άτακτης διασποράς του έργου του, δημοσιευμένου και μη. Προσπάθησα να προσδώσω, στο μέτρο του δυνατού, στη χρηστική τούτη έκδοση, στοιχεία αξιοπιστίας που θα είχε μια αναλυτικότερη, φιλολογική έκδοση. Ως προς το όλο εγχείρημα, οφείλω πολλά στη βοήθεια της Οικογενείας Μελαχρινού.

| κριτική | εισαγωγή