Καίσαρ Εμμανουήλ, Ποιήματα, εισαγωγή-επιλογή ποιημάτων Αγορή Γκρέκου, Ανθολόγος Ερμής 27, Αθήνα 2001, σσ. 92. ISBN 960-320-129--4.


Παρακμίας, καθαρός και μοντέρνος, ο Καίσαρ Εμμανουήλ εντάχθηκε με τούτον τον τόμο των Ποιημάτων στη σειρά του Ανθολόγου Ερμή, που ίδρυσε ο Γ.Π. Σαββίδης και στη συνέχεια διηύθυνε ο Μίμης Σουλιώτης. Περιέχονται: Βιογραφικό σημείωμα, Εισαγωγή, Επιλογή Βιβλιογραφίας, Σημείωμα της Επιμελήτριας, Ανθολόγιο ποιημάτων.
Προσπάθησα και στην περίπτωση αυτή, να δημιουργήσω έναν φιλολογικά αξιόπιστο τόμο, ανατρέχοντας πάντοτε στις πρώτες δημοσιεύσεις των ανθολογούμενων ποιημάτων, ελέγχοντας τα μέχρι τότε γνωστά βιογραφικά στοιχεία, μελετώντας το υλικό του Αρχείου της Οικογενείας Εμμανουήλ και αξιοποιώντας μαρτυρίες προσώπων που γνώρισαν τον ποιητή. Υπό το φως λοιπόν αυτής της έρευνας, περιγράφονται διεξοδικά και σχολιάζονται στην Εισαγωγή (και συμπληρωματικά στο Βιογραφικό σημείωμα) η προσωπικότητα, η ποίηση και η θεωρητική αναζήτηση του Εμμανουήλ από τη δεκαετία του ’20 μέχρι το τέλος της ζωής του, καθώς και η πρόσληψη του έργου του από το πρώτο του φανέρωμα έως τις μέρες μας. Η προθυμία και η ευγένεια των συγγενών του δημιούργησαν το εξαιρετικό κλίμα μέσα στο οποίο υλοποιήθηκε το όλο εγχείρημα.

Κρίσεις

  1. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Νέες εκδόσεις. Ποιήματα [...]», εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 31 Μαρτ. 2001 [στο ένθετο «& 7», αρ. 20, σ. 22]:
    «Ένας από τους μινόρες ποιητές του Μεσοπολέμου, με φωνή που σήμερα μπορεί σίγουρα να ακουστεί ξανά- τόσο για το μουσικό της μέταλλο όσο και για την αμεσότητα της εικονοποιίας της».


| εισαγωγή